Maandag 14 januari a.s. is er om 20.00 uur in 'de Stip', de herhalingsles Verbandleer en speciale technieken. Het verlenen van eerste hulp betekend vaak dat er een verband moet worden aangelegd. Daarbij kunnen verschillende hulpmiddelen worden gebruikt. Voordat er een verband wordt aangelegd is het belangrijk om enkele punten in acht te nemen. Verzeker je ervan dat het slachtoffer geen stoornis in de vitale functies heeft. Het veilig stellen hiervan heeft altijd voorrang. Laat het slachtoffer zitten of liggen, zo mogelijk met het gewonde lichaamsdeel omhoog. Verwijder, als dat zonder forceren mogelijk is, sieraden. (Ring, armband, horloge, ketting). Laat dit, indien mogelijk, door het slachtoffer zelf doen. Dan komen de verbanden die nodig zijn bij de verwondingen. Tijdens deze herhalingsles zullen de diverse verbanden geoefend worden. Naar hun functie kunnen wij dan de diverse verbanden onderscheiden: dek-verband, wonddrukverband, drukverband en rust- en steun gevend verband. Bestuur en instructeur hopen op een goede opkomst.